Svar til uddannelsesvejleder

Har du gennemført en ungdomsuddannelse (gymnasial eller erhvervsuddannelse) på mellem 1-5 år?


Har du gennemført en gymnasial uddannelse?

Hvad er du i gang med i øjeblikket?

Hvilken erhvervsuddannelse er du i gang med?

Er du på grundforløb eller hovedforløb?

Hvor er du i gang med at tage din erhvervsuddannelse?


Hvornår er du startet (dd-mm-åååå)?


Har du en læreplads?

Hvilken gymnasial uddannelse er du i gang med?


Hvor er du i gang med at tage din gymnasielle uddannelse?


Hvornår er du startet (dd-mm-åååå)?

Hvilken produktionsskole går du på?


Hvornår er du startet (dd-mm-åååå)?

Hvor er du i gang med at tage din EGU-uddannelse?


Hvornår er du startet (dd-mm-åååå)?

Hvor er du i gang med at tage din FGU-uddannelse?


Hvornår er du startet (dd-mm-åååå)?

Hvilken skole går du på?


Hvornår er du startet (dd-mm-åååå)?

Hvilken privatskole går du på?


Hvilket klassetrin?


Hvornår er du startet (dd-mm-åååå)?

Hvilken folkeskole går du på?


Hvilket klassetrin?


Hvornår er du startet (dd-mm-åååå)?

Hvilken efterskole går du på?


Hvilket klassetrin?


Hvornår er du startet (dd-mm-åååå)?

Hvilken videregående uddannelse tager du?


Hvor tager du din videregående uddannelse?


Hvornår er du startet (dd-mm-åååå)?

Hvilken uddannelse tager du på VUC?


Hvilket VUC-center går du på?


Hvornår er du startet (dd-mm-åååå)?

Hvilket arbejde har du?


Hvor mange timer ca. arbejder du om ugen?


Hvornår er du startet på dit arbejde (dd-mm-åååå)?

Hvad er formålet med dit udlandsophold (f.eks. uddannelse, arbejde, rejse)?


Hvornår rejser/rejste du (dd-mm-åååå)?


Hvornår forventer du, at dit udlandsophold slutter (dd-mm-åååå)?

Hvilken højskole går du på?


Hvornår er du startet (dd-mm-åååå)?


Hvornår forventer du at afslutte dit højskoleophold (dd-mm-åååå)?

Hvornår begyndte du at modtage offentlig forsørgelse (dd-mm-åååå)?

Hvornår begyndte din sygeorlov (dd-mm-åååå)?


Modtager du kontanthjælp under din sygeorlov?

Hvornår blev du ledig (dd-mm-åååå)?

Hvad beskæftiger du dig med i øjeblikket?


Hvornår begyndte du med din nuværende beskæftigelse (dd-mm-åååå)?

Har du brug for at blive kontaktet af din vejleder?

Send

Evt. besked til vejleder:


Klik på knappen Send for at sende din besvarelse til Ungeindsatsen i Gribskov